Wie zijn wij

Wensstichting Drenthe, voorheen wensstichting Zalavolbate, is opgericht vanuit een particulier initatief. Een enthousiast voetbalteam lanceerde in de derde helft het idee om een feestje te bouwen met als naam: 'Back to the 80's'. Dit feestje is uiteindelijk uitgegroeid to het jaarlijks terugkerende Emmense festival: Hello Festival.

Naast de activiteiten op musicaal gebied, werd in 2006 door dit team ook wensstischting Zalavolbate opgericht. Het doel van deze stichting was het vervullen van wensen voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

In de jaren die volgenden maakte de stichting een enorme groei door. En zeker door de wijzingen van de naam in de zomer van 2015 in Wensstichting Drenthe werd ook onze ambitie nog duidelijk: het laten stralen van kinderen in de provincie Drenthe die een lichtpuntje nodig hebben. Onze stichting Wensstichting Drenthe, biedt dit lichtpuntjedoor de liefste wens van een kind te laten vervullen. Een dag waar nog lang met een grote lach op terug gekeken wordt.

Inmiddels zijn er 2 teams met wensvervullers actief. Een team in Emmen en in Assen.

Daarnaast zijn wij ontzettend blij met de steun van onze sponsoren. Dankzij hun bijdragen kunnen we de wensen van onze wenskinderen mogelijk maken.  Tenslotten zijn wij afhankelijk van de vrijgevigheid van onze donateurs. Dankij hun financiele steun kunnen we onze activiteiten uitvoeren. Elke bijdrag, groot of klein, maakt een verschil en draagt bij aan het vervullen van wensen.

Dankzij de inzet van onze vrijwilligers, de steun van sponsoren en donateurs kunnen we ons werk doen en kinderen laten stralen.

 

 

 

 

stars