ANBI informatie

Naam instelling Wenstichting Drenthe
RSIN / Fiscaal nummer 815498986
Contactgegevens Naar Contact
Doelstelling Naar Wie zijn wij
Beleidsplan / jaarverslag Naar Beleidsplan WSD
Bestuurssamenstelling  Naar Ons team
Beloningsbeleid Wensstichting Drenthe werkt uitsluitend met vrijwilligers, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend vlak. Dit betekent dat alleen de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed en er jaarlijks een minimale onkostenvergoeding wordt verstrekt. 
Financiële verantwoording Naar financieel jaarverslag 2020
Bankrekening NL39SNSB0908788673 t.n.v. Wensstichting Drenthe te Emmen


Wij zijn een ANBI en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelastingaangifte. Lees meer informatie hierover op de website van de belastingdienst.
 
U kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan:

Doe mee!