Privacyverklaring


Wensstichting Drenthe is verantwoordelijk voor uw gegevens

Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens belangrijk. Dit betekent onder andere dat we vertrouwelijk met persoonlijke gegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens verwijderen als we die niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden. In deze privacyverklaring leggen wij daarom, onder andere, uit welke gegevens wij van u verwerken, waarom wij dat doen en wat uw rechten zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Neem hier contact met ons op indien u vragen of opmerkingen heeft, of wanneer u gebruik wilt maken van een verzoek met betrekking tot uw rechten.

Hoe gaan we om met de persoonlijke gegevens van donateurs, relaties en overige geïnteresseerden? Uw persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden voor de volgende gerechtvaardigde doeleinden:
  • Wanneer een wenskind wordt aangemeld bij Wensstichting Drenthe, worden de persoonsgegevens van de aanmelder verwerkt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om contact op te nemen over de wens van het wenskind of om nadere informatie te verkrijgen;
  • De persoonsgegevens van wensgezinnen worden verwerkt zodat wij ze kunnen informeren over de wens en de wens tot stand kunnen brengen;
  • Persoonsgegevens van wenskinderen, de ouders en broertjes en zusjes worden verstrekt aan wensleveranciers met het doel hen in staat te stellen de wensvervulling mede mogelijk te maken;
  • Door ons gemaakt beeldmateriaal van een wensdag wordt in principe alleen gemaakt voor gebruik door het gezin zelf. Alleen met schriftelijke toestemming van het gezin kan het beeldmateriaal gebruikt worden voor publicatie of voor promotionele doeleinden van Wensstichting Drenthe, bijvoorbeeld voor plaatsing op de website of sociale media.
  • Wij verwerken gegevens van donateurs om hun donaties te kunnen verwerken en eventuele vragen en verzoeken te kunnen behandelen;
  • Persoonsgegevens van onze vrijwilligers (bestuur, coördinatoren, ambassadeurs en vrijwilligers worden verwerkt met het doel om sollicitatieprocedures mogelijk te maken en het aangaan van en uitvoeren van (vrijwilligers)overeenkomsten.
Wensstichting Drenthe verkoopt persoonlijke gegevens nooit door.
 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wensstichting Drenthe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Wanneer er sprake is van een financiële relatie, dan worden bij beëindiging van de relatie de persoonlijke gegevens na de wettelijke zeven jaar verwijderd. Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken De informatie over het websitebezoek wordt onder andere verzameld en in kaart gebracht via analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat u onze website bezoekt.

Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies van Google Analytics om het websitebezoek te ondersteunen en te analyseren. Zo houden wij bij op welke manier u onze website bezoekt (apparaat specifieke gegevens, besturingssysteem, netwerkgegevens en geanonimiseerd IPadres), hoe vaak en hoe lang u bepaalde pagina’s bezoekt en wat uw klik- en surfgedrag is. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres of andere gegevens. Ook worden u gegevens tijdens een online donatie in een cookie opgeslagen zodat deze juist gecommuniceerd kunnen worden naar het aangesloten betalingen systeem. Wij hebben Google Analytics ingesteld in overeenstemming met de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens, daardoor is de invloed op u minimaal. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door Google geen invloed. Lees het privacy beleid van deze organisaties voor meer informatie.
 

Contact opnemen

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacy verklaring of over hoe Wensstichting Drenthe omgaat met persoonlijke gegevens, stuur dan een mail naar: info@wensstichtingdrenthe.nl
 

Wijzigingen

Onze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen resulteren in een hernieuwde versie van deze verklaring, welke gepubliceerd zal worden op de website.

Doe mee!