Rabobank Emmen-Coevorden steunt Wensstichting Zalavolbate

15-05-2014

Dinsdag 13 mei hebben onze voorzitter Jans Katerbarg en penningmeester Martha Engbersen een belangrijke donatie ontvangen van de Rabobank Emmen-Coevorden.
 
Stimuleringsfonds
Rabobank Emmen-Coevorden stelt jaarlijks een deel van haar nettowinst ter beschikking aan het Stimuleringsfonds.
Verenigingen en stichtingen kunnen een financiële bijdrage uit dit fonds aanvragen voor sociale en maatschappelijke activiteiten die plaatsvinden in de regio.
Om in aanmerking te komen voor deze donatie hebben we een aanvraag ingediend. Belangrijk bij deze aanvraag is te omschrijven waar het geld aan besteed gaat worden en hoeveel geld men nodig denkt te hebben.
 
Zalavolbatedag
De donatie zal gebruikt worden om de jaarlijkse Zalavolbate dag te realiseren. Op deze dag zal voor een groep van circa 100 kinderen een onvergetelijke dag worden georganiseerd.

Wensstichting Zalavolbate bedankt iedereen die op ons gestemd heeft.


Doe mee!