Aangepast beleid i.v.m. het Coronavirus

01-09-2020


Wij zijn ons bewust van de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt, zeker voor kwetsbare groepen. De richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn voor ons dan ook leidend.

Daarom hebben we helaas moeten besluiten om voorlopig geen nieuwe wensen te vervullen. Zodra er weer ruimte onstaat om onze werkzaamheden op te pakken, zullen we dat ook zeker doen!

Zorg goed voor elkaar.


Doe mee!