Financieel verslag 2020

01-02-2021
 
Financieel overzicht 2020
 
Opbrengsten
 
Particulieren                                                                                                                 €12.003,62
Zakelijk                                                                                                                            €15.106,70
 
 
Totaal                                                                                                                                            €27.110,52
 
 
 
Uitgaven                                          Toelichting
 
Kosten vrijwilligers                                                                                                      € 3.111,88
 • Km vergoeding
 • Jaarlijkse vergoeding
 • Lief en leed
 • Diverse kosten   
 
Kosten marketing                                                                                                        €      332,06
 • Kleding  
 • Website/domein/e-mail            
 
 
Kosten wensen                                                                                                             € 5.633,63
 • Diverse kosten realisatie wensen          
 
Algemene kosten                                                                                                         € 1.698,76
 • Bankkosten                                                   
 • Verzekeringen                                             
 • Abonnementen
 • Overige
 
Totaal                                                                                                                                            €10.776,33-
 
 
 
Resultaat 2020:                                                                                                                    €16.334,19
 


Doe mee!