Ons doel

Het leveren van een positieve bijdrage aan kinderen uit de provincie Drenthe die, om wat voor reden dan ook, een steuntje in de rug verdienen. Dit doen we door middel van het vervullen van een wens.

Een wens is als een droom, die vaak niet uitvoerbaar lijkt te zijn. Het leven van een kind kan echter als een nachtmerrie voelen en als er dan een lichtpuntje ontstaat, dan kan dat de ommekeer zijn in het leven van zo’n kind. 

Het ontvangt aandacht en het hoeft even niet aan serieuze zaken te denken. De innerlijke kracht van het kind wordt aangeboord en na de wensvervulling zal dit nog lang ter beschikking staan.

Wensstichting Drenthe ook op social media